Aortastenose hond

Aortastenose is een aangeboren hartafwijking die veel voorkomt bij honden. Deze aandoening heeft ernstige gevolgen voor het leven van uw hond en komt vooral voor bij grotere hondenrassen. In dit artikel leest u wat aortastenose bij een hond precies is, waaraan u het kunt herkennen en wat de behandelopties zijn. Daarnaast leest u of het mogelijk is om de fokker aansprakelijk te stellen en hoe u hierbij het beste te werk kunt gaan.

De fokker van uw hond aansprakelijk stellen?

Wij verlenen juridische bijstand aan hondenbezitters

Direct jurdische hulp bij hond gerelateerde problemen (dagelijks tot 21 uur)

Gratis intakegesprek

Ervaren juristen

Juridische bijstand via e-mail & telefoon

Wat is aortastenose bij een hond?

Aortastenose is een aangeboren hartafwijking bij een hond. Hierbij is de aorta, ook wel hoofdslagader genoemd, vernauwd. Deze vernauwing kan op verschillende plekken in de aorta voorkomen, waarbij net onder de aortakleppen het vaakst voorkomt. Door de aorta wordt zuurstofrijk bloed het lichaam in gepompt en wanneer er een vernauwing in de aorta is, moet het hart harder werken om het bloed rond te kunnen pompen. Dit kan leiden tot hartfalen, hartritmestoornissen of hartinfarcten. Hoe ernstiger de vernauwing is, hoe ernstiger de gevolgen voor de hond zijn.

Welke vormen van aortastenose zijn er?

Er zijn verschillende soorten aortastenose die voorkomen bij de hond:

  • Subvalvulaire aortastenose: hierbij bevindt de vernauwing zich net onder de aortakleppen
  • Valvulaire aortastenose: de vernauwing wordt veroorzaakt door een afwijking van de aortakleppen
  • Supravalvulaire aortastenose: hierbij bevindt de vernauwing zich boven de aortakleppen en deze variant is zeldzaam.

In de meeste gevallen is er sprake van subvalvulaire aortastenose bij de hond en deze aandoening wordt meestal rond een leeftijd van één jaar vastgesteld. De valvulaire aortastenose komt minder vaak voor en supravalvulaire aortastenose is erg zeldzaam bij honden, maar komt vaker voor bij katten.

Is aortastenose bij honden erfelijk?

Aortastenose is een erfelijke aandoening bij honden en er zijn bepaalde rassen die hier meer aanleg voor hebben. Fokkers mogen niet fokken met dieren bij wie aortastenose is vastgesteld, omdat dit overgedragen kan worden op de puppy’s. Voornamelijk grote hondenrassen worden getroffen door deze aandoening, zoals Golden Retrievers, de Deense Dog, Boxers en Duitse Herders. Een valvulaire aortastenose, die dus minder vaak voorkomt, komt vooral voor bij grotere Terriërrassen.

Hoe herken ik aortastenose bij een hond?

Er zijn verschillende klachten waaraan u aortastenose kunt herkennen bij een hond. Voorbeelden hiervan zijn flauwvallen of ademnood. De hond kan minder inspanning aan dan leeftijdsgenoten en hoest vaker. Ook kunnen er hartritmestoornissen optreden. Deze klachten kunnen bij verschillende aandoeningen optreden, maar zijn zeker een reden om naar de dierenarts te gaan. De dierenarts kan vaststellen om welke aandoening het gaat. In sommige gevallen kan aortastenose tot plotselinge sterfte leiden, ook wanneer er nog geen eerdere symptomen waren.

Heeft mijn hond aortastenose?

Bij symptomen zoals flauwvallen of benauwdheid gaat u direct naar de dierenarts met uw hond. De dierenarts kan de hond lichamelijk onderzoeken, naar uw verhaal luisteren en eventueel aanvullende onderzoeken doen. Hoe eerder u erbij bent, hoe beter de kans op een succesvolle behandeling is. Tijdens het onderzoek hoort de dierenarts hartruis wanneer uw hond aortastenose heeft en dat is een reden om een röntgenfoto, echo of ECG te doen. Deze onderzoeken helpen de dierenarts om een diagnose te stellen en om te zien hoe ernstig de aortastenose is. Laat de uitslag van het onderzoek samenvatten en stuur deze verklaring naar de fokker als bewijs.

Kan aortastenose behandeld worden?

Een aortastenose bij een hond is een blijvende aandoening en kan niet genezen worden. Bij een lichte vorm is er vaak geen behandeling nodig, terwijl bij ernstigere vormen medicatie wordt voorgeschreven. De hond moet bijvoorbeeld bètablokkers nemen in combinatie met andere medicatie. Deze medicijnen zorgen ervoor dat de aortastenose minder snel verergerd. De gevolgschade kan dus in sommige gevallen beperkt worden. Een ernstige aortastenose heeft een sombere prognose en kan niet chirurgisch behandeld worden.

Wat kan ik doen om aortastenose te voorkomen?

Als eigenaar van een hond is er weinig wat u kunt doen om aortastenose te voorkomen. Deze aandoening is erfelijk bepaald en daar heeft u geen invloed op. Om te voorkomen dat u een hond met aortastenose koopt, kiest u voor een erkende fokker. Fokkers mogen niet verder fokken met dieren die deze aandoening hebben, wat soms helaas wel gebeurt. Door een goede fokker te kiezen, verkleint u de kans op erfelijke aandoeningen aanzienlijk. Daarnaast is het belangrijk om direct naar de dierenarts te gaan bij klachten, zodat uw hond beter geholpen kan worden.

Hoe weet ik zeker dat een puppy van de fokker geen aortastenose heeft?

Kies voor een erkende fokker wanneer u een puppy koopt en informeer goed naar deze fokker. De meningen van eerdere klanten kunnen u helpen om te bepalen of de fokker een goede keuze is. Koop nooit een puppy via het internet of via tussenhandel, omdat u hierbij geen idee heeft hoe de honden gefokt zijn. Bij een bezoek aan de fokker let u er goed op onder welke omstandigheden de honden leven. Verblijven de moederhond en puppy’s samen? Ziet het verblijf er goed en schoon uit? Dit hoeft niet bepalend te zijn, maar zegt veel over de houding van een fokker en de zorg die hij voor de honden draagt.

De fokker aansprakelijk stellen voor schade door erfelijke aortastenose

De behandeling van aortastenose kan kosten met zich meebrengen wanneer uw hond een leven lang medicijnen moet slikken. Dit had u niet verwacht en zeker niet wanneer u bij een erkende fokker een puppy kocht. De Hondenjurist kan u helpen om de fokker aansprakelijk te stellen, zodat u een schadevergoeding ontvangt. Dit is mogelijk wanneer de fokker logischerwijs op de hoogte had moeten zijn van erfelijke aandoening. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en staan u bij met juridische bijstand.