Epilepsie hond

Epilepsie is een aandoening die niet alleen bij de mens, maar ook bij de hond voor kan komen. Wanneer uw puppy van een fokker epilepsie blijkt te hebben, is dat teleurstellend en kan dit medische kosten met zich meebrengen. In gevallen van erfelijke epilepsie kunt u proberen om de fokker hiervoor aansprakelijk te stellen. In dit artikel leest u wat epilepsie bij een hond is, hoe dit behandeld kan worden en hoe u met een epileptische aanval om kunt gaan. Ook leest u de mogelijkheden voor het aansprakelijk stellen van de fokker.

De fokker van uw hond aansprakelijk stellen?

Wij verlenen juridische bijstand aan hondenbezitters

Direct jurdische hulp bij hond gerelateerde problemen (dagelijks tot 21 uur)

Gratis intakegesprek

Ervaren juristen

Juridische bijstand via e-mail & telefoon

Wat is epilepsie bij een hond?

Epilepsie bij een hond is een neurologische aandoeningen, waardoor de hond epileptische aanvallen krijgt. De hersenen bestaan uit allerlei cellen die met elkaar communiceren door kleine stroompjes energie te sturen. Bij een epileptische aanval ontspoort dit en zijn er tijdelijk teveel stroompjes. Er treedt een soort kortsluiting op in het hoofd van de hond en dit veroorzaakt een epileptische aanval. Tijdens zo’n aanval heeft de hond last van spierkrampen en is hij buiten bewustzijn. Soms komen epileptische aanvallen maar een paar keer per jaar voor, maar dit kan ook iedere paar dagen zijn.

Is epilepsie bij honden erfelijk?

Er zijn twee vormen van epilepsie bij honden: primaire en secundaire epilepsie. Bij secundaire epilepsie is er een aanwijsbare oorzaak voor de epilepsie bij de hond. Dit kan een ongeluk zijn, een infectie, een orgaanprobleem of een andere ziekte. Bij primaire epilepsie is er geen duidelijke oorzaak voor de epilepsie bij de hond. Primaire epilepsie is erfelijk en komt vaker voor bij bepaalde hondenrassen. Voorbeelden hiervan zijn de Golden Retriever, de Labrador Retriever, de Duitse Herder en de Border Collie. Fokkers moeten honden met epilepsie uitsluiten van de fokkerij.

Hoe herken ik epilepsie bij een hond?

Een epileptische aanval bij een hond bestaat uit drie fasen. De inleidende fase kan enkele seconden, maar ook enkele dagen duren. De hond vertoont afwijkend gedrag en kan een dwaze blik in de ogen hebben. De inleidende fase wordt vaak niet geïdentificeerd door baasjes, omdat de symptomen niet zo duidelijk zijn. Tijdens de eigenlijke toeval verliest de hond zijn bewustzijn, valt hij om, heeft hij hevige krampen en kan hij schuimbekken of urine verliezen. Deze fase is duidelijk te herkennen als een epileptische aanval. De laatste fase is de post-ictale fase waarin de hond bijkomt en vaak in de war is. Dit kan kort duren, maar ook enkele dagen aanhouden.

Hoe ga ik om met een epileptische aanval bij mijn hond?

Wanneer uw hond een epileptische aanval heeft is het belangrijk om rustig te blijven. Uw hond is buiten bewustzijn en reageert dus nergens op. U noteert of onthoudt de verschijnselen en duur van de aanval. Duurt het langer dan tien minuten? Dan belt u altijd de dierenarts. Het is belangrijk om uw hond met rust te laten tijdens de aanval, dus probeer de hond niet te aaien of op een andere manier te kalmeren. U kunt eventueel objecten of meubels verplaatsen waaraan de hond zich zou kunnen verwonden. Maak een afspraak bij de dierenarts wanneer dit de eerste epileptische aanval is.

Heeft mijn hond epilepsie?

Om vast te stellen of uw hond epilepsie heeft, is het belangrijk om naar de dierenarts te gaan. De dierenarts kan onderzoeken of uw hond primaire of secundaire epilepsie heeft. Dit doet de dierenarts aan de hand van een bloedonderzoek en eventueel een CT-scan. Wanneer alle mogelijke afwijkingen worden uitgesloten, is het duidelijk dat er sprake is van primaire epilepsie. Mocht de dierenarts een andere oorzaak vaststellen, kan het behandelen van die oorzaak de epilepsie verhelpen.

Kan epilepsie behandeld worden?

Of epilepsie behandeld moet worden, hangt met name af van de frequentie van de aanvallen. Wanneer een hond zelden een aanval heeft, is medicatie niet per se nodig. Bij frequente aanvallen kan de dierenarts medicatie aanraden. De medicatie zorgt ervoor dat de aanvallen minder vaak voorkomen en minder heftig zijn. De medicatie werkt bij de meeste honden en zo kunnen ze een normaal leven leiden. Buiten de aanvallen om, heeft de hond geen klachten en hij kan een normale leeftijd bereiken.

Wat kan ik doen om epilepsie te voorkomen?

Epilepsie kan niet voorkomen worden bij een hond. Aan een erfelijke ziekte kunt u weinig doen als eigenaar van een hond en ook bij veel secundaire oorzaken, zoals een hersentumor, kunt u dit niet voorkomen. Wanneer u een puppy kiest, doet u dit bij een erkende fokker waarbij u zeker weet dat er niet met dieren met epilepsie gefokt wordt. Dit verkleint de kans op erfelijke epilepsie. Zorg ervoor dat uw hond gezonde voeding krijgt met alle nodige voedingsstoffen en dat de hond voldoende beweegt.

Hoe weet ik zeker dat een puppy van de fokker geen epilepsie heeft?

U kiest altijd voor een puppy van een erkende fokker, waarbij er alleen met gezonde dieren gefokt wordt. Dit verkleint de kans op erfelijke ziekten aanzienlijk. Een puppy kopen via het internet of via tussenhandel is geen goed idee, omdat u dan niet weet of de fokker betrouwbaar is. Bij een bezoek aan de fokker let u goed op hoe de honden leven. Zijn de moeder en de puppy’s samen en is het verblijf schoon? De omstandigheden bij de fokker geven veel weg en bij slechte omstandigheden wordt het afgeraden om een puppy van deze fokker te kopen.

Kan ik de fokker aansprakelijk stellen voor schade door erfelijke epilepsie?

Epilepsie treedt vaak op bij een leeftijd tussen de één en zes jaar. Wanneer na een bezoek aan de dierenarts blijkt dat de hond primaire epilepsie heeft, kunt u proberen om de fokker hier aansprakelijk voor te stellen. U kunt eventueel een schadevergoeding ontvangen, bijvoorbeeld voor gemaakte medische kosten, wanneer de fokker logischerwijs op de hoogte had moeten zijn van de erfelijke aandoening. De Hondenjurist kan u helpen om de fokker aansprakelijk te stellen. We staan u bij met advies over hoe u dit het beste aan kunt pakken en kunnen u helpen om de juiste stappen te zetten.