Pulmonaalstenose hond

Een van de meest voorkomende hartafwijkingen bij honden is pulmonaalstenose. Pulmonaalstenose bij een hond is een aangeboren aandoening die de doorbloeding belemmert. Dit kan gevaarlijk zijn en daarom is het belangrijk om uw hond te laten behandelen. In dit artikel leest u alles over pulmonaalstenose bij de hond en hoe dit behandeld kan worden. Ook leest u of u de fokker aansprakelijk kunt stellen voor deze erfelijke aandoening, om zo een schadevergoeding te ontvangen.

De fokker van uw hond aansprakelijk stellen?

Wij verlenen juridische bijstand aan hondenbezitters

Direct jurdische hulp bij hond gerelateerde problemen (dagelijks tot 21 uur)

Gratis intakegesprek

Ervaren juristen

Juridische bijstand via e-mail & telefoon

Wat is pulmonaalstenose bij een hond?

Pulmonaalstenose is een aangeboren hartafwijking bij een hond. De afwijking treedt op wanneer de ongeboren hond nog in de baarmoeder zit en zorgt voor een misvorming van de anatomische structuur. Bij pulmonaalstenose heeft een hond een vernauwing van de longslagader. Dit betekent dat het hart harder moet pompen om de bloedcirculatie op gang te houden. Het hart moet harder pompen, waardoor het groot en gespierd wordt. Het lukt niet altijd om de hartspieren goed van bloed te voorzien en er kan sprake zijn van hartritmestoornissen of kleine hartinfarcten. In ernstige gevallen kan de hond hier zelfs aan overlijden.

De varianten van pulmonaalstenose

Er zijn verschillende soorten pulmonaalstenose die kunnen voorkomen bij een hond:

  • Subvalvulair: de vernauwing bevindt zich onder de pulmonaal klep en dit is een weinig voorkomende variant.
  • Valvulair: de vernauwing zit ter hoogte van de pulmonaal klep en dit is de variant die het vaakst voorkomt.
  • Supravalvulair: de vernauwing bevindt zich boven de pulmonaal kleppen en dit is een zelden voorkomende variant.

Bij pulmonaalstenose is er dus meestal sprake van een vernauwing ter hoogte van de kleppen en vernauwingen daarboven of daaronder komen minder vaak voor.

Is pulmonaalstenose bij honden erfelijk?

Pulmonaalstenose is een erfelijke aandoeningen bij honden. Bepaalde rassen hebben hier meer aanleg voor. Voorbeelden hiervan zijn de chihuahua, de beagle, de Engelse bulldog en de Westhighland terriër. Pulmonaalstenose kan bij alle hondenrassen voorkomen, maar er zijn rassen waarbij de kans veel groter is. Fokkers mogen niet fokken met dieren die een erfelijke aandoening, zoals pulmonaalstenose hebben.

Hoe herken ik pulmonaalstenose bij een hond?

Pulmonaalstenose is bij een hond niet altijd makkelijk te herkennen. Zeker bij een lichte vorm is het waarschijnlijk dat u dit niet door heeft. Bij een ernstigere vorm uit de aandoening zich vaak in kortademigheid, weinig uithoudingsvermogen, flauwvallen en hartritmestoornissen. De meeste honden met pulmonaalstenose lijken in de eerste jaren gezond en de klachten beginnen pas daarna. Bij jonge honden wordt pulmonaalstenose vaak onverwacht vastgesteld door de dierenarts, omdat er een bijgeruis gedetecteerd wordt. Het is dus lastig om pulmonaalstenose te herkennen bij uw hond en daarom is een regelmatige controle van uw puppy door de dierenarts van groot belang.

Heeft mijn hond pulmonaalstenose?

Bij symptomen zoals kortademigheid of flauwvallen, is het belangrijk om snel naar de dierenarts te gaan. Ook wanneer uw puppy gezond lijkt, is het goed om checks bij de dierenarts te laten uitvoeren. Bij een routine onderzoek kan de dierenarts een bijgeruis horen en dat kan duiden op pulmonaalstenose. Om dit vermoeden te bevestigen wordt een echocardiogram uitgevoerd. Zo kan de dierenarts vaststellen of het om pulmonaalstenose of een andere aangeboren hartafwijking gaat. Niet alleen de diagnose kan met dit onderzoek gesteld worden, maar de dierenarts kan ook vaststellen hoe ernstig de aandoening is.

Kan pulmonaalstenose behandeld worden?

Pulmonaalstenose kan behandeld worden wanneer dit op tijd geconstateerd wordt. Een lichte vorm van deze aandoening hoeft vaak niet behandeld te worden, maar bij ernstigere vormen is dit wel noodzakelijk. In sommige gevallen krijgt uw hond medicatie voorgeschreven, waaronder een bètablokker. Een andere mogelijkheid is om via een katheter een klein ballonnetje op te blazen op de plek van de vernauwing. Dit vermindert de ernst van de stenose. Hoe succesvol de behandeling is, hangt met name af van de ernst van de stenose.

Wat kan ik doen om pulmonaalstenose te voorkomen?

U kunt zelf niets doen om pulmonaalstenose te voorkomen bij een puppy, omdat dit een aangeboren hartafwijking is. Uit voorzorg kunt u routine onderzoeken laten uitvoeren bij de dierenarts, die in veel gevallen vast kan stellen of een puppy pulmonaalstenose heeft. Mocht uw hond hier dan last van hebben, bent u er in ieder geval op tijd bij en is er een grotere kans dat de aandoening succesvol behandeld kan worden. Wanneer uw hond medicatie moet nemen tegen pulmonaalstenose, zorgt u ervoor dat uw hond dit regelmatig krijgt.

Hoe weet ik zeker dat een puppy van de fokker geen pulmonaalstenose heeft?

Erkende fokkers fokken niet met honden die een aangeboren afwijking zoals pulmonaalstenose hebben. Bij het kopen van een puppy is het dan ook belangrijk om van een erkende fokker te kopen en niet via tussenhandel of via het internet. Bij tussenhandel of het internet weet u niet goed hoe de dieren gefokt zijn en of de fokkers getest hebben op erfelijke aandoeningen. Naast het kiezen van een erkende fokker is het ook belangrijk om uw puppy te laten checken door de dierenarts. Zeker bij rassen die gevoelig zijn voor pulmonaalstenose is dit belangrijk.

Fokker aansprakelijk stellen voor schade door erfelijke pulmonaalstenose

Wanneer u een puppy bij een fokker heeft gekocht, gaat u ervan uit dat het dier gezond is. Soms blijkt dat niet zo te zijn en wordt een erfelijke aandoening zoals pulmonaalstenose vastgesteld. In gevallen waar de fokker op hoogte had moeten zijn van de erfelijke aandoening kunt u de fokker aansprakelijk stellen. U krijgt bijvoorbeeld het aankoopbedrag van de hond terug en de medische kosten worden vergoed door de fokker.