De schrik van iedere hondenbaas: Mijn hond is aangevallen

Natuurlijk is het flink schrikken als uw hond wordt aangevallen. Meestal wordt een hond aangevallen door een andere hond, vaak gebeuren dit soort incidenten als één van beide honden of beiden loslopen. Zeker als een grote hond een kleine hond aanvalt is de kans groot dat de kleine hond ernstig gewond raakt of zelfs komt te overlijden. Natuurlijk is voorkomen altijd de beste oplossing. Laat uw hond dus nooit loslopen op plaatsen waar dat niet is toegestaan. Ga met uw hond alleen naar een losloopgebied als u kunt inschatten dat dit veilig is voor zowel uw hond als eventuele andere loslopende honden.

Uw hond is aangevallen en de tegenpartij aansprakelijk stellen?

Wij verlenen juridische bijstand aan hondenbezitters

Direct jurdische hulp bij hond gerelateerde problemen (dagelijks tot 21 uur)

Gratis intakegesprek

Ervaren juristen

Juridische bijstand via e-mail & telefoon

Wat moet ik doen als mijn hond is aangevallen door een andere hond?

Medische zorg is uiteraard de eerste prioriteit als uw hond gewond is geraakt doordat hij is aangevallen door een loslopende hond. Ga dus direct naar de dierenarts, ook als de verwondingen van buitenaf mee lijken te vallen. Inwendig letsel kan binnen enkele uren of zelfs nog sneller dodelijk zijn. Als u een dierenartsverzekering heeft voor uw hond dan zal deze in eerste instantie de kosten voor medische behandeling vergoeden. Als de eigenaar van de hond die de verwondingen heeft veroorzaakt bekend is, zal uw verzekering trachten de kosten op hem of haar te verhalen.

Stel de eigenaar aansprakelijk

Als de hond is behandeld door een dierenarts en zeker in geval van overlijden van de hond is het belangrijk om de eigenaar van de andere hond aansprakelijk e stellen voor de kosten. Dierenartskosten kunnen rap oplopen. Als uw hond is aangevallen door een loslopende hond op een plaats waar loslopen niet is toegestaan dan is de eigenaar hoe dan ook aansprakelijk voor de kosten. Als de eigenaar niet bekend is, omdat de hond zonder begeleiding losliep of omdat de eigenaar zich uit de voeten heeft gemaakt is het aan te raden om aangifte te doen bij de politie.

Juridische hulp als uw hond is aangevallen

Als uw hond is aangevallen door een andere hond dan krijgt u in ieder geval te maken met de dierenartskosten. Maar als uw hond overlijdt komen daar nog meer kosten bij. Denk aan kosten voor crematie en – hoewel u daar wellicht op dat moment nog niet over na wilt denken – de kosten van aanschaf van een nieuwe hond. Als de eigenaar van de hond die uw hond heeft aangevallen niet bereid is tot schadevergoeding, dan kunt u hiervoor een ervaren hondenjurist inschakelen. Deze kan u bijstaan in het voeren van een gerechtelijke procedure om de schadevergoeding te krijgen waar u recht op heeft. Het is aan te raden om u te verzekeren tegen de kosten van juridische bijstand. De jurist kan dan de kosten direct bij deze verzekering declareren.